Klimaservis Bratislava, s.r.o.

Názov firmy: Klimaservis Bratislava, s.r.o.
IČO firmy: 35928808

Ulica: Domašská 10
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 07

Webová stránka: www.klimaservisba.sk

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Klimaservis Bratislava, s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2020 25.1.2021 26.1.2021
2019 21.1.2020 21.1.2020
2018 22.1.2019 23.1.2019
2017 24.1.2018 24.1.2018
2016 16.1.2017 17.1.2017
2015 20.1.2016 20.1.2016
2014 23.1.2015 24.1.2015
2013 21.1.2014 21.1.2014
2012 14.1.2013 14.1.2013
2011 11.1.2012 11.1.2012
2010 1.7.2011 19.1.2011
2009 4.1.2010 31.3.2010

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2019 21.1.2020 5.2.2020
2018 23.1.2019 8.2.2019
2016 12.9.2017 26.9.2017