Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
13. apríl 2024 skúška F plyny I Šamorín 10 9  Áno

Komentár

Len OPAKOVANÁ Skúška na kat. I podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
11648 Adam Chrenko
2294 Radovan Havlovič
11888 Maros Hovorka RNDr.
11646 Andrej Kraľovič
2386 Štefan Lisoň Mgr.
11601 Marek Marčišín Mgr.
11933 Tomáš Martiniak
9971 Alexander Neuschl
12027 Ivan Šulík