Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
23. október 2024 skúška Tepelné čerpadlá Šamorín 2 0  Áno

Komentár

LEN opakovaná AKREDITOVANÁ skúška na osvedčenie TČ

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly