Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
28. máj 2019 skúška F plyny II Šamorín 10 0  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly