SERVIS CHLADIACICH ZARIADENÍ Miloš Mosnáček

 


Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť SERVIS CHLADIACICH ZARIADENÍ Miloš Mosnáček je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2019 25.1.2020 27.1.2020
2018 26.1.2019 28.1.2019
2017 13.1.2018 14.1.2018
2016 6.1.2017 8.1.2017
2015 4.2.2016 5.2.2016
2014 22.1.2015 24.1.2015
2013 26.1.2014 26.1.2014
2012 27.1.2013 28.1.2013
2011 18.1.2012 19.1.2012
2010 26.1.2011 27.1.2011
2009 28.1.2010 15.2.2010