Dni energií na Slovensku 2015
Chillventa

Plní zákon č. 286/2009 Z.z. Vašu predstavu o tom, kto môže pracovať s F-chladivom?

Áno - úplne
Áno - ale mal by byť prísnejší
Áno - ale mal by byť dôslednejší
Nie - nerieši problém, kto môže pracovať s F-chladivami
Nie - nie je potrebné riešiť, kto môže pracovať s F chladivamiZobraziť výsledky

Viac ankiet

Oznamy

29. apr. – Na konferenciu OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE 2016, 17. - 18.5.2016, Hotel Patria, ŠTRBSKÉ PLESO sa môžete prihlásiť do 11.5. 2016 na adrese sstp@zsvts.sk alebo volajte 0903562108
10. apr. – Sprístupnili sme kalkulačku CO₂ ekvivalentu, ktorá je prispôsobená aj pre mobilné telefóny.
24. jan. – Leaklog 1.1.2: čo je nové | stiahnuť.
12. nov.Učebnice pre členov Zväzu na celoživotné vzdelávanie
24. okt. – Knižka. „Správna prevádzková prax pri servise chladiacich okruhov“ je pripravená k publikácii. Vaše pripomienky privítame do 10. novembra. Publikáciu si môžete stiahnuť kliknutím sem.
13. aug. – Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou príspevku na inštaláciu tepelných čerpadiel vďaka národnému projektu (SIEA) s názvom „Zelená domácnostiam". Viac informácií o výzvach na projekty nájdete na www.zelenadomacnostiam.sk, www.siea.sk
12. jan. 2015Sprievodca F‐plynmi – Praktická príručka na uplatnenie Nariadenia č. 517/2014/EU
12. dec. 2013 – Akreditované školenie a skúšky na tepelné čerpadlá podľa zákona a EHPA sa uskutoční v júni a decembri 2016; pozrite nižšie medzi školeniami. Prihlásiť sa môžete kliknutím vpravo na žiadosti.
20. okt. 2009 – CO CHKT v zmysle poverenia č. 43657/2009 MŽP SR s platnosťou od 13. októbra 2009 vykonáva osvedčovanie odborných znalostí a certifikáciu odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 286/2009 Z.z.

13. dec.Cenník inzercií a kalendár podujatí
1. okt. 2014Návrh záznamu z 54. zasadnutia Slovenského výboru pre spoluprácu s IIR (SV IIR)
7. feb. 2013Kategórie použitia chladív v oznamovaní podľa zákona 286/2009 Z.z.

Najnovšie správy: Správy 4/2016

Fórum SZ CHKT

Diskusné fórum o certifikácii, vzdelávaní, programe Leaklog a iných činnostiach zväzu.

Hľadať na stránke

Hľadať firmu, odborníka, člena, alebo iné informácie

Mapa firiem

Nájdite sídlo 411 spoločností zo SR a ČR podľa zamerania na mape

Nadchádzajúce školenia a skúšky

Kliknutím na dátum otvoríte zoznam účastníkov skúšky.
Dátum Druh Typ Miesto Počet Voľné
28.5.2016 skúška F plyny I, II STUR 46  Voľné
Skúška na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU v maďarskom jazyku
30.5.2016 školenie F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim 21  Voľné
Školenie Mobklim, kategórie III,IV, I-S 6.5.2016 Hotel AUTOJAS , Cabajská cesta , Nitra
30.5.2016 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim 21  Voľné
Skúška na kategórie Mobklim,III, IV podľa Nar. 307/2008/EU Hotel AUTOJAS , Cabajská cesta , Nitra
2.6.2016 skúška Tepelné čerpadlá Rovinka 17  Voľné
Akreditované školenie 3729 (4 dni) na tepelné čerpadlá 2-7.6. a skúška 8.6. 2016 podľa zákona 309/2009 Z.z....
21.6.2016 skúška F plyny I, II, MobKlim 3  Voľné
Skúška na kategóriu mobklim podľa zákona 286/2009 Z.z. vo Volkswagen BA
27.6.2016 školenie F plyny II Zlaté Moravce 6  Voľné
Školenie podľa Nar. 303/2008/EU na kategórie II 27.-28.6.2016
28.6.2016 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Zlaté Moravce 1  Voľné
Skúšky podľa Nar. 303/2008/EU na kategórie I-S, Mobklim, III, IV
28.6.2016 skúška F plyny II Zlaté Moravce 5  Voľné
Skúšky podľa Nar. 303/2008/EU na kategórie II 27.-28.6.2016
28.6.2016 školenie F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Zlaté Moravce 1  Voľné
Školenie podľa Nar. 303/2008/EU na kategórie I-S, Mobklim, III, IV
ZSVTS 25 rokov
slovakia

Súhlasíte s potrebou riešiť nakladanie s F chladivami zákonom?

Áno - úplne
Áno - čiastočne
Nie – je zbytočný
Nie – nerieši podstatu problému
Nie - nie je potrebné daný problém riešiť zákonomZobraziť výsledky

Viac ankiet