Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
1. marec 2022 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim 36 1  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
10190 Juraj Flimel