Všetky články

Správy 7/2020

19.9.2020, SZ CHKT

ABC otázky pre šikovného chladiara

21.7.2020, PT, SZ CHKT

ABC otázky pre šikovného chlaiara

Test abc

 

  1. Mesačná a hodinová metóda vypočítajú potrebu tepla a následne spotrebu energie tepelnými čerpadlami na vykurovanie pre budovu nasledovne:

 

  1. Potreba tepla na vykurovanie vypočítaná mesačnou metódou je nižšia ako potreba tepla vypočítaná hodinovou metódou, pretože nezohľadňuje nižšie nočné teploty a  vypočítaná spotreba energie na vykurovanie je tiež nižšia pretože na jej výpočet používa SPF (faktor...

Vibračná diagnostika nestačí – izolačný odpor a odpor vinutí

21.7.2020, PT, SZ CHKT

Vibračná diagnostika nestačí – izolačný odpor a odpor vinutí

Medzizávitová izolácia je najslabšou izoláciou v elektromotore

 

Napätie a prieraz izolácie

Pri každom nábehu elektromotora môže byť motor vystavený napäťovým špičkám. Pre motor s napätím 415 V sa môže jednať o napäťové rázy až 2000V. Tieto napäťové rázy generujú potenciálový rozdiel nad 325 V postačujúci na zapálenie oblúka medzi závitmi a ak je lokálne znížený izolačný stav ...

Nahradíme Vašu klimatizáciu?

21.7.2020, Vydali: Nórsky zväz VKE. NOVAP,...