Všetky články

Správy 8/2022

4.12.2022, SZ CHKT

AKO VYPOČÍTAŤ COP, EER, SCOP A SEER PRE MULTISPLIT - časť 3.

19.10.2022, PT, SZ CHKT

Diskusia k výsledným SPF a SCOP 

Počet hodín podľa vonkajších teplôt pre Bratislavu je nižší ako podľa normy STN EN 14825 a podľa Nariadenia 811/2013/EÚ Tým sa pre Bratislavu zodpovedajúco zníži aj SCOP až do 10 %. 

Podobne pri výpočte SPF pre rôzne klimatické oblasti na Slovensku podľa Normy STN EN 15316 4-2 sa SPF budú líšiť vzhľadom na rozdielne počty hodín a ich rozloženie vo zvolených zásobníkoch. V rámci Slovenska  pre hodnotené lokality Bratislava,...

AKO VYPOČÍTAŤ COP, EER, SCOP A SEER PRE MULTISPLIT - časť 2.

19.10.2022, PT, SZ CHKT

Výpočet COP, EER, SCOP a SEER

Je rovnaký ako pri normálnej delenej jednotke. Popis výpočtu sezónnych vykurovacích a chladiacich súčiniteľov SCOP, SEER je podľa normy STN EN 14 511, 14825.

 

Vždy je však potrebné rozlišovať medzi:

EER                 chladiaci súčiniteľ (nominálny, deklarovaný, nameraný, ...)

COP               vykurovací súčiniteľ (nominálny, deklarovaný, nameraný, ...)

SEER               sezónny chladiaci súčiniteľ  podľa normalizovaného...

AKO VYPOČÍTAŤ COP, EER, SCOP A SEER PRE MULTISPLIT - časť 1.

19.10.2022, PT, SZ CHKT

Pri úvahách o zaradení tepelných čerpadiel do dotačného systému obnovy budov, sa objavil problém výpočtu COP, EER, SCOP a SEER pre voliteľné zostavy multisplitov. K vonkajšej jednotke sa môžu pripájať rôzne typy vnútorných jednotiek s rôznymi výkonmi podľa návodu od výrobcu väčšinou maximálne do 5 kusov.

            Pre takto navolené zostavy je potrebné vypočítať podľa normy STN EN 14511 COP pre návrhovú a deklarované teploty -10, -7, 2, 7, 12oC pri...

Vplyv poplatkov na ekonomiku tepelných čerpadiel

19.10.2022, PT, SZ CHKT

V Dánsku po úprave poplatkov sa tepelné čerpadlá ekonomicky výrazne zvýhodnili voči plynovým kotlom. V Holandsku tiež, ale menej výrazne a v Nemecku sa celkové náklady na TČ a PK len ekonomicky vyrovnali.

 

Poplatky v EÚ nepodporujú čisté technológie

            Je to najmä preto, že vykurovanie plynom je lacnejšie a má byť dostupné všetkým obyvateľom EÚ. Zmeny poplatkov podliehajú národným politikám. Predpokladať sa dá, že spolu so znížením cien...

Tradičné preteky na motokárach počas konferencie

18.10.2022, PT, SZ CHKT

Hala MAX 6o v Bratislave na Vajnorskej 27.10. 17:00-19:00

Indoor a outdoor

"Vzrušenie z jazdy nemôžete opísať, musíte ho zažiť"

"Správny reflex a reakcia na šmyk zachraňuje životy"

 

Motokárovú halu pokrstili "MAX 60", keďže náš život je meraný časom: hodinami, minútami a sekundami. Hodina má 60 minút, minúta 60 sekúnd. Dráha v novej hale je postavená tak, aby sa jazdila pod 60 sekúnd. Oficiálne najväčší a najmodernejší motokárový areál s požičovňou pre verejnosť na Slovensku na ploche viac ako 17 540 m2! 

 

Maximálny komfort vo Svetovom merítku s krytou halou na ploche 5490 m2 a vonkajšou dráhou na ploche 5950 m2, s vlastnou parkovacou plochou a vlastnou prístupovou cestou pre návštevníkov o rozlohe 6 100 m2.

Motokáry v hale MAX 60 sú s dôrazom na bezpečnosť, s možnosťami voľby výkonu, nastaviteľnými polohami posedu a  na batériový pohon s elektromotorom.

 

Autobusom z Pontoonu do haly Max 60 a späť

  • 16:30 Pontoon – hala Max 60
  • 18:15 Hala Max 6 – Pontoon na spoločenský program Summitu TČ