Okruhy

Správna prevádzková prax pri servise chladiacich okruhov

24.10.2015, SZ CHKT

4 - Vákuovanie, skúška na tesnosť a pevnosť, plnenie

6.11.2009, Peter Tomlein

5 - Kontrola únikov

4.11.2009, Peter Tomlein

13 - Chladivové potrubné systémy

2.11.2009, Peter Tomlein

7 - Kompresory

21.10.2009, Peter Tomlein

6 - lnp-hdiagram

21.10.2009, Peter Tomlein

Kategória