Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
18. marec 2022 skúška F plyny II Šamorín 10 1  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
10257 Ondrej Zeník Ing.