Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. marec 2022 skúška F plyny I Šamorín 25 7  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
10178 Maroš Babašta
9983 Ondrej Bodnár
10332 Martin Garbár Ing
2294 Radovan Havlovič
10328 Martin Janoviak
10162 Jaroslav Jurovaty
10333 Peter Králik