Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
28. marec 2023 skúška VTZ plynové Šamorín 30 8  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3968 Rastislav Bergendi
8865 Lukáš Dzurek
8751 Peter Havala
9061 Anton Heglas
8895 Dušan Nečas Ing.
11354 Juraj Škadra
3857 Štefan Šušuk
8797 Jozef Tomáš Ing.