Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
7. október 2022 skúška F plyny II Šamorín 36 4  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
10168 Ondrej Ďurovský Ing.
10589 Filip Dvorák
10353 Roman Pauliček Ing.
10775 Jozef Tichý