Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
22. jún 2022 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Zlaté Moravce 20 7  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4310 Dušan Bachratý Ing. Marek Ľalík
10648 Peter Čech
4311 Juraj Čirip
10863 Filip Kostický
4313 Vladimír Kučera
10580 Stanislav Lukáčik
10664 Eva Mareková Ing.