Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. apríl 2023 skúška Tepelné čerpadlá Šamorín 1 1  Nie

Komentár

LEN Opakovaná AKREDITOVANÁ skúška 3729 na tepelné čerpadlá

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7254 Pavol Zachara