Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
13. september 2023 skúška Tepelné čerpadlá Šamorín 36 9  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
1769 Peter Bednár
11500 Cyril Biľ Ing
11499 Matej Biľ ing
11474 Marek Budovec Budovec
3210 Ján Harčár
11501 Miroslav Hric Hric
11468 Peter Kováčik Peter
11237 Ivan Neboška Neboška
10010 Roman Prieložný