Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
24. apríl 2023 skúška F plyny I - Skladník 20 0  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly