Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
4. október 2024 skúška F plyny II Šamorín 30 22  Áno

Komentár

Skúška na kat. II podľa Nar 2015/2067 a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
12436 Tomáš Cserepkai
12442 Ján Cyprich
12441 Filip Gera
12586 Marcel Golian
12439 Vladimír Gontkovič
10934 Zdenko Gura
12033 Adrián Hennemann
12321 Ladislav Horváth
12412 Miroslav Jakša
10679 Martin Ježík Ing.
12578 Lubos Kaman
12512 Marek Klačko Ing.
12440 Andrej Krempaský
12287 Igor Lamoš
12605 Branislav Markovič
12476 Lubomír Minarech
12411 Matúš Nagy
12131 Marián Omelka
12574 Marek Palan
12170 Marian Samek
12403 Radovan Šantúr Ing.
12135 Peter Temniak