Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
20. jún 2024 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Zlaté Moravce 20 1  Áno

Komentár

Skúška na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim podľa Nar 303 a 307/2008/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
12371 Tomáš Lauko Ing.