Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
17. september 2024 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim 30 7  Áno

Komentár

ONLINE Skúška na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim autoklimatizácie podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
12518 Andrej Chytil Monsr.
12523 Dávid Ferko
12522 Lukas Justik Ing
12421 Tomáš Krištof
12371 Tomáš Lauko Ing.
12511 Vojtech Pažítka
12175 Slavomír Vician