Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
5. október 2024 skúška F plyny I Šamorín 10 13  Nie

Komentár

IBA OPAKOVANÁ Skúška na kat. I podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
11446 Peter Balko
12101 Adrián Burian
12100 Christián Čeliga
12137 Tomáš Červeňan
11060 Martin Dziacky
12102 Krisztián Golasz
11970 Marek Gubáň
11933 Tomáš Martiniak
11408 Tomáš Novák Tomáš
12083 Damián Sabolík Ing.
12113 Samuel Špergl
12085 Patrik Untermayer
11405 Rastislav Živner