Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
16. november 2024 skúška F plyny I Šamorín 1 1  Nie

Komentár

Len OPAKOVANÁ Skúška na kat. I podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9971 Alexander Neuschl