Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
13. marec 2018 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim 40 0  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly