Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. apríl 2018 skúška VTZ plynové 11 2  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7742 Martin Kováč
7586 Maroš Svetlík