Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
6. apríl 2019 skúška F plyny I, II Štúrovo 50 0  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly