Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
15. november 2019 školenie F plyny SF6 Šamorín 20 7  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8784 Miroslav Čurilla
8757 Ladislav Kálal
8977 Igor Malko Ing
8976 Vladimír Malko Bc
8782 Ján Meričko Ing.
8752 Vladimír Veles
8907 Richard Vopálka