Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
15. november 2019 skúška F plyny SF6 Šamorín 20 4  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8784 Miroslav Čurilla
8757 Ladislav Kálal
8782 Ján Meričko Ing.
8752 Vladimír Veles