Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
15. november 2019 skúška F plyny SF6 Šamorín 20 2  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8757 Ladislav Kálal
8752 Vladimír Veles