Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
28. máj 2019 skúška F plyny MobKlim 3 1  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8768 Viliam Nagy