Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
1. február 2020 skúška F plyny I Šamorín 36 0  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly