Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
27. máj 2020 skúška F plyny I, II 15 0  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly