Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
22. október 2020 skúška F plyny I, II Šamorín 10 3  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3850 Radovan Harbáč
3838 Alexej Hyža Ing.
3851 Miroslav Ročkai