Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
6. júl 2020 skúška F plyny MobKlim Šamorín 1 1  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9114 Igor Vidoman