Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
4. február 2021 skúška F plyny II Šamorín 20 0  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly