Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
16. apríl 2021 skúška F plyny II Šamorín 10 5  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8494 Ľubomír Kršiak
9302 Lukáš Láclav Ing.
9574 Martin Mondry
8491 Vladimír Šimko Ing
8492 Jozef Veinper