Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
28. máj 2021 skúška F plyny SF6 Šamorín 10 0  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly