Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
6. február 2021 skúška F plyny I, II Štúrovo 40 0  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly