Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. máj 2021 skúška Tepelné čerpadlá Šamorín 9 1  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
1775 Peter Tomlein Doc. Ing. PhD.