Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. máj 2021 skúška F plyny I, II Šamorín 8 2  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9856 Daniel Lamparský Bc.
9842 Samuel Malíšek Bc.