Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
15. október 2021 skúška F plyny II Šamorín 10 0  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly