Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. november 2021 skúška F plyny II Šamorín 16 16  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
10156 Miroslav Frák
10125 Kristián Gajvola
9974 Miroslav Horvath Ing.
9988 Andrej Hudák
9302 Lukáš Láclav Ing.
10183 Lukáš Laco
10155 Matúš Mocný
9574 Martin Mondry
10091 Marek Ondrejíček
10148 Zoltán Petri Ing.
10133 Michal Plevík Ing
8491 Vladimír Šimko Ing
10092 Tomáš Takáč -
10079 Michal Varchola
8492 Jozef Veinper
10154 Peter Zán