Správy 2/2023

Staršie vydania

Coneco-Rácioenergia
GremiKlima
Obsah – pripravujeme - ponuka školení
Pozvánka na valné zhromaždenie Incheba – Rácioenergoa 24.marec
Právne normy podporujú chladenie a tepelné čerpadlá
Zväz na Rácioenergii
Školenie na leaklog a kontrola citlivosti detektorov
Záznam z predstavenstva Zväzu
Oceníme zhodnotenie chladiva
Vyhodnotenie a návrh uznesení na 29. valné zhromaždenie
Účet za rok 2022 a plán na rok 2023
Online školenie k štatistike chladív a tepelných čerpadiel
Odporúčaný cenník prác chladiara na schválenie VZ
Ku dotačným programom s SIEA a SAŽP v Mekke dotácií
Stanovisko vedeckej komunity k novelizácii Nar. 517/2014 a ku TČ
ElektroKlima NZ
Inovácia kompresora na chladivo R718
Beijer Ref, TeploZima, Sinop
Štatistika tepelných čerpadiel
Tepelné čerpadlá v európskych sieťach CZT
Súťaž chladiarov pod patronátom BIV a worldskills na Chillvente
Havárie s propánom treba zaznamenávať
SV IIR potenciál spolupráce medzi VVVTZ a výrobnými podnikmi
Alfaco informuje 2
Sinclair a Klima pre Teba CSMTrade