24. valné zhromaždenie Zväzu 13.4. v ExpoClube na Inchebe

s nasledovným programom:

09.00 – 09.45     Prezentácia - výstava náradia a ekologických výrobkov, občerstvenie

09.45 - 10.30      24. valné zhromaždenie SZCHKT v ExpoClube výstavisko Incheba

10.45 - 11.00      Ocenenia Výrobkov, ocenenia Servisu

11.00 – 11.15     Ocenenia Študentských prác a osobností

11.15 - 12.00      Leaklog_web s použitím mobilov a tabletov

12.00 - 13.00     Panelová diskusia s členmi predstavenstva

12.00 - 13.30      Koktail - výstava náradia a ekologických výrobkov SZ CHKT