Dni energií na Slovensku 2015

Announcements

21. feb. – Leaklog 2.1: čo je nové | stiahnuť.
19. jan. – Registrujte sa na poradu o veľkých a malých tepelných čerpadlách 21.1. s SIEA
10. okt. 2018 – SV IIR – Slovenský výbor IIR reprezentuje Slovenskú republiku v medzivládnej organizácii IIR Medzinárodný inštitút pre chladenie so sídlom v Paríži so zameraním na základný, aplikovaný výskum a vzdelávanie v celom rozsahu využívania veľmi nízkych a nízkych teplôt.
17. feb. 2018Nová adresa a telefónne číslo SZ CHKT a CO CHKT.
14. nov. 2017Septembrové vydanie VTS news.
10. apr. 2016 – Sprístupnili sme kalkulačku CO₂ ekvivalentu, ktorá je prispôsobená aj pre mobilné telefóny.
12. nov. 2015Učebnice pre členov Zväzu na celoživotné vzdelávanie
13. aug. 2015 – Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou príspevku na inštaláciu tepelných čerpadiel vďaka národnému projektu (SIEA) s názvom „Zelená domácnostiam". Viac informácií o výzvach na projekty nájdete na zelenadomacnostiam.sk, siea.sk
12. jan. 2015Sprievodca F‐plynmi – Praktická príručka na uplatnenie Nariadenia č. 517/2014/EU
20. okt. 2009 – CO CHKT v zmysle poverenia č. 43657/2009 MŽP SR s platnosťou od 13. októbra 2009 vykonáva osvedčovanie odborných znalostí a certifikáciu odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 286/2009 Z.z.

SZ CHKT Forum

Discussions on certification, education, Leaklog and other activities of the SZ CHKT.

Search the website

Search for companies, people or other information

Map of Companies

Show 682 companies from the Slovak and Czech Republic organised by sphere of activity on a map
 

Upcoming training courses and examinations

Click a date to see a list of attendees.
Date Kind Type Location Attendees Available
5.3.2021 examination F gases II Šamorín 7  Full
Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
6.3.2021 examination F gases I Šamorín 32  Available
Skúška na kategóriu I podľa Nar 303/2008 a zákona 348/2015 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
9.3.2021 examination Heat pumps 3  Available
Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.
12.3.2021 examination Heat pumps 0  Available
Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.
19.3.2021 examination Heat pumps 2  Available
Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.
20.3.2021 examination F gases I, II Štúrovo 0  Available
ONLINE: Aktualizačná skúška podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku
20.3.2021 training course F gases I, II Štúrovo 0  Available
ONLINE: Aktualizačné školenie podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku
20.3.2021 training course F gases I, II Štúrovo 0  Available
ONLINE: Školenie na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU v maďarskom jazyku
20.3.2021 examination F gases I, II Štúrovo 0  Available
ONLINE: Skúška na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU v maďarskom jazyku
8.4.2021 training course F gases Šamorín 35  Available
Školenie na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU (8. - 9.4. a 16. 4. 2021) v Šamoríne
15.4.2021 examination RealAlt4Life Šamorín 0  Full
Real alternatives 4 life, praktická skúška 4. - 5.3.2021 na prírodné chladivá v Šamoríne, ul. Vicenzy 2209/8A
15.4.2021 training course RealAlt4Life Šamorín 0  Full
Real alternatives 4 life, praktické školenie 4. - 5.3.2021 na prírodné chladivá v Šamoríne, ul. Vicenzy 2209/8A
16.4.2021 examination F gases II 0  Available
ONINE: Aktualizačná skúška na kategóriu II. podľa Nar 2015/2067 a zákona 210/2019 Z.z.
16.4.2021 training course F gases II 0  Available
ONLINE: Aktualizačné školenie na kategóriu II. podľa Nar 2015/2067 a zákona 210/2019 Z.z.
16.4.2021 examination F gases II Šamorín 9  Available
Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
17.4.2021 examination F gases I Šamorín 29  Available
Skúška na kategóriu I podľa Nar 303/2008 a zákona 348/2015 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
10.5.2021 training course VTZ plynové Šamorín 7  Available
Školenie a skúšky na VTZ plynové pod vedením OPO Nitra od 7:30 v Šamoríne
19.5.2021 examination F gases I, II Šamorín 0  Available
Online: Skúšky F plyny STU SjF ÚESZ letný semester 2021
19.5.2021 examination Heat pumps Šamorín 1  Available
Online: Skúšky tepelné čerpadlá STU SjF ÚESZ letný semester 2021
28.5.2021 examination F gases SF6 Šamorín 0  Available
SF6 skúška na UK v Bratislave a v Šamoríne podľa Nar 2015/2066 a zákona 348/2015 Z.z.
28.5.2021 training course F gases SF6 Šamorín 0  Available
SF6 školenie na UK v Bratislave a v Šamoríne
3.6.2021 training course Heat pumps Šamorín 8  Available
Akredit.školenie 3729 (4 dni) na tepelné čerpadlá 3. - 4.6.2021 a 7. - 8. 6. 2021 a skúška 9. 6. 2021 podľa zákona 309/2009 Z.z. Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
9.6.2021 examination Heat pumps Šamorín 1  Available
LEN pre inštalatérov s vypršanou platnosťou Osvedčenia - Aktualizačná skúška na TČ
9.6.2021 examination Heat pumps Šamorín 8  Available
Akredit.skúška 3729 na tepelné čerpadlá podľa zákona 309/2009 Z.z. Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
15.6.2021 examination F gases I - Skladník, III, IV, MobKlim 1  Available
ONLINE: Skúšky na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim autoklimatizácie podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ
15.6.2021 training course F gases I - Skladník, III, IV, MobKlim 1  Available
ONLINE: Školenie na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim autoklimatizácie podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ