Dni energií na Slovensku 2015

Announcements

25. apr. – Leaklog 1.2.1: čo je nové | stiahnuť.
17. feb.Nová adresa a telefónne číslo SZ CHKT a CO CHKT.
14. nov.Septembrové vydanie VTS news.
15. júl. 2016 – Novinka: Kurz na prácu s chladivami od roku 2016 ukončený školením a skúškou na kategórie I a II pokračuje aj v roku 2018. Kliknite na žiadosti, F plyny, žiadosť o osvedčenie, vyplňte a vyberte kurz Z. Musíte mať prihlasovacie údaje.
10. apr. 2016 – Sprístupnili sme kalkulačku CO₂ ekvivalentu, ktorá je prispôsobená aj pre mobilné telefóny.
12. nov. 2015Učebnice pre členov Zväzu na celoživotné vzdelávanie
13. aug. 2015 – Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou príspevku na inštaláciu tepelných čerpadiel vďaka národnému projektu (SIEA) s názvom „Zelená domácnostiam". Viac informácií o výzvach na projekty nájdete na zelenadomacnostiam.sk, siea.sk
12. jan. 2015Sprievodca F‐plynmi – Praktická príručka na uplatnenie Nariadenia č. 517/2014/EU
20. okt. 2009 – CO CHKT v zmysle poverenia č. 43657/2009 MŽP SR s platnosťou od 13. októbra 2009 vykonáva osvedčovanie odborných znalostí a certifikáciu odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 286/2009 Z.z.

27. dec. 2016Záznam z 56. zasadnutia Slovenského výboru pre spoluprácu s IIR (SV IIR)
13. dec. 2015Cenník inzercií a kalendár podujatí
7. feb. 2013Kategórie použitia chladív v oznamovaní podľa zákona 286/2009 Z.z.

Latest newspaper: Správy 5/2018

SZ CHKT Forum

Discussions on certification, education, Leaklog and other activities of the SZ CHKT.

Search the website

Search for companies, people or other information

Map of Companies

Show 523 companies from the Slovak and Czech Republic organised by sphere of activity on a map

Upcoming training courses and examinations

Click a date to see a list of attendees.
Date Kind Type Location Attendees Available
21.6.2018 examination F gases I - Skladník, III, IV, MobKlim Šamorín 12  Full
Skúška na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim podľa Nar 303 a 307/2008/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach
21.6.2018 training course F gases I - Skladník, III, IV, MobKlim Šamorín 12  Full
Školenie na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim podľa Nar 303 a 307/2008/EU v Šamoríne
27.6.2018 training course F gases II Zlaté Moravce 22  Full
Školenie na kategóriu II podľa Nar 303 a 307/2008/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach
28.6.2018 training course F gases I - Skladník, III, IV, MobKlim Zlaté Moravce 31  Full
Školenie na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim podľa Nar 303 a 307/2008/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach
28.6.2018 examination F gases I - Skladník, III, IV, MobKlim Zlaté Moravce 32  Full
Skúška na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim podľa Nar 303 a 307/2008/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach
28.6.2018 examination F gases II Zlaté Moravce 24  Full
Skúška na kategóriu II podľa Nar 303/2008/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach
12.9.2018 training course F gases Z Šamorín 4  Full
Základný kurz na prácu s halogénovanými chladivami (6 dní), Šamorín
13.9.2018 examination F gases SF6 Šamorín 0  Available
SF6 skúška na UK v Bratislave a v Šamoríne podľa Nar 2015/2066 a zákona 348/2015 Z.z.
13.9.2018 training course F gases SF6 Šamorín 0  Available
SF6 školenie na UK v Bratislave a v Šamoríne
14.9.2018 training course F gases Z Šamorín 4  Full
Základný kurz na prácu s halogénovanými chladivami (6 dní), Šamorín
19.9.2018 examination F gases Z Šamorín 1  Available
Základný kurz na prácu s halogénovanými chladivami (6 dní), Šamorín
8.11.2018 training course F gases I, II Šamorín 0  Available
Školenie na kategórie I,II v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
9.11.2018 examination F gases II Šamorín 0  Available
Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067 a zákona 348/2015 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
10.11.2018 examination F gases I Šamorín 0  Available
Skúška podľa Nar. 2015/2067/EU a zákona 348/2015 Z.z. na kategóriu I v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
6.12.2018 examination Heat pumps Šamorín 0  Available
Akredit.škol.3729 (4 dni) na tepelné čerpadlá 6-10.11..2018 a skúška 12.12.2018 podľa zákona 309/2009 Z.z. Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A