Announcements

17. feb.Nová adresa a telefónne číslo SZ CHKT a CO CHKT.
14. nov.Septembrové vydanie VTS news.
6. apr. – Leaklog 1.2.0: čo je nové | stiahnuť.
15. júl. 2016 – Novinka: Kurz na prácu s chladivami od roku 2016 ukončený školením a skúškou na kategórie I a II pokračuje aj v roku 2018. Kliknite na žiadosti, F plyny, žiadosť o osvedčenie, vyplňte a vyberte kurz Z. Musíte mať prihlasovacie údaje.
10. apr. 2016 – Sprístupnili sme kalkulačku CO₂ ekvivalentu, ktorá je prispôsobená aj pre mobilné telefóny.
12. nov. 2015Učebnice pre členov Zväzu na celoživotné vzdelávanie
13. aug. 2015 – Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou príspevku na inštaláciu tepelných čerpadiel vďaka národnému projektu (SIEA) s názvom „Zelená domácnostiam". Viac informácií o výzvach na projekty nájdete na zelenadomacnostiam.sk, siea.sk
12. jan. 2015Sprievodca F‐plynmi – Praktická príručka na uplatnenie Nariadenia č. 517/2014/EU
12. dec. 2013 – Akreditované školenie a skúšky na tepelné čerpadlá podľa zákona a EHPA sa uskutoční vo februári 2018; pozrite nižšie medzi školeniami. Prihlásiť sa môžete kliknutím vpravo na žiadosti.
20. okt. 2009 – CO CHKT v zmysle poverenia č. 43657/2009 MŽP SR s platnosťou od 13. októbra 2009 vykonáva osvedčovanie odborných znalostí a certifikáciu odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 286/2009 Z.z.

27. dec. 2016Záznam z 56. zasadnutia Slovenského výboru pre spoluprácu s IIR (SV IIR)
13. dec. 2015Cenník inzercií a kalendár podujatí
7. feb. 2013Kategórie použitia chladív v oznamovaní podľa zákona 286/2009 Z.z.

Latest newspaper: Správy 1/2018

SZ CHKT Forum

Discussions on certification, education, Leaklog and other activities of the SZ CHKT.

Search the website

Search for companies, people or other information

Map of Companies

Show 504 companies from the Slovak and Czech Republic organised by sphere of activity on a map

Upcoming training courses and examinations

Click a date to see a list of attendees.
Date Kind Type Location Attendees Available
20.2.2018 examination F gases Mobile AC 4  Available
Skúška na kategóriu mobklim podľa zákona 286/2009 Z.z. vo Volkswagen BA
24.2.2018 examination F gases I, II STUR 6  Available
Aktualizačná skúška podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku
24.2.2018 training course F gases I, II STUR 6  Available
Aktualizačné školenie podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku
24.2.2018 examination F gases I, II STUR 31  Available
Skúška na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU v maďarskom jazyku
24.2.2018 training course F gases I, II STUR 31  Available
Školenie na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU v maďarskom jazyku
1.3.2018 training course F gases Z 2  Available
Základný kurz na prácu s halogénovanými chladivami (6 dní), Šamorín
13.3.2018 training course F gases I - Skladník, III, IV, MobKlim 0  Available
Školenie a skúška na kategóriu Mobklim podľa Nar. 307/2008/EU v Púchove
13.3.2018 examination F gases I - Skladník, III, IV, MobKlim 0  Available
Školenie a skúška na kategóriu Mobklim podľa Nar. 307/2008/EU v Púchove
5.4.2018 training course F gases I, II 18  Available
Školenie na kategórie I,II v Šamoríne
6.4.2018 examination F gases I - Skladník, III, IV, MobKlim 7  Available
Skúška na kategórie Mobklim,III, IV, I-S v Šamoríne
6.4.2018 training course F gases I - Skladník, III, IV, MobKlim 7  Available
Školenie na kategórie Mobklim, III,IV, I-S v Šamoríne
6.4.2018 examination F gases II 3  Available
Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067 a zákona 348/2015 Z.z. v Šamoríne
7.4.2018 examination F gases I 17  Available
Skúška podľa Nar. 2015/2067/EU a zákona 348/2015 Z.z. na kategóriu I v Šamoríne
19.4.2018 examination VTZ plynové 2  Available
Školenie podľa §16 a §18 VTZ plynové vyhlášky č. 508/2009 Z.z. na TSÚ v Šamoríne