Dni energií na Slovensku 2015

Announcements

11. nov. – Leaklog 2.0: čo je nové | stiahnuť.
10. okt. – SV IIR – Slovenský výbor IIR reprezentuje Slovenskú republiku v medzivládnej organizácii IIR Medzinárodný inštitút pre chladenie so sídlom v Paríži so zameraním na základný, aplikovaný výskum a vzdelávanie v celom rozsahu využívania veľmi nízkych a nízkych teplôt.
26. sep.Firma ALTRON SK a.s. intenzívne hľadá do trvalého pracovného pomeru servisného technika pre výkon servisu na sálových presných klimatizáciách a na obdobných chladiacich zariadeniach. Bližšie informácie o ponúkanom pracovnom mieste získate tu.
17. feb.Nová adresa a telefónne číslo SZ CHKT a CO CHKT.
14. nov. 2017Septembrové vydanie VTS news.
15. júl. 2016 – Novinka: Kurz na prácu s chladivami od roku 2016 ukončený školením a skúškou na kategórie I a II pokračuje aj v roku 2018. Kliknite na žiadosti, F plyny, žiadosť o osvedčenie, vyplňte a vyberte kurz Z. Musíte mať prihlasovacie údaje.
10. apr. 2016 – Sprístupnili sme kalkulačku CO₂ ekvivalentu, ktorá je prispôsobená aj pre mobilné telefóny.
12. nov. 2015Učebnice pre členov Zväzu na celoživotné vzdelávanie
13. aug. 2015 – Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou príspevku na inštaláciu tepelných čerpadiel vďaka národnému projektu (SIEA) s názvom „Zelená domácnostiam". Viac informácií o výzvach na projekty nájdete na zelenadomacnostiam.sk, siea.sk
12. jan. 2015Sprievodca F‐plynmi – Praktická príručka na uplatnenie Nariadenia č. 517/2014/EU
20. okt. 2009 – CO CHKT v zmysle poverenia č. 43657/2009 MŽP SR s platnosťou od 13. októbra 2009 vykonáva osvedčovanie odborných znalostí a certifikáciu odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 286/2009 Z.z.

SZ CHKT Forum

Discussions on certification, education, Leaklog and other activities of the SZ CHKT.

Search the website

Search for companies, people or other information

Map of Companies

Show 538 companies from the Slovak and Czech Republic organised by sphere of activity on a map

Upcoming training courses and examinations

Click a date to see a list of attendees.
Date Kind Type Location Attendees Available
18.12.2018 training course F gases Z Šamorín 4  Full
Základný kurz na prácu s halogénovanými chladivami (6 dní), Šamorín
26.1.2019 training course F gases I, II Štúrovo 0  Available
Aktualizačné školenie podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku
26.1.2019 examination F gases I, II Štúrovo 0  Available
Aktualizačná skúška podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku
31.1.2019 training course F gases I, II Šamorín 27  Available
Školenie na kategórie I,II v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
1.2.2019 examination F gases II Šamorín 1  Available
Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067 a zákona 348/2015 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
2.2.2019 examination F gases I Šamorín 26  Available
Skúška na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EU a zákona 348/2015 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
12.2.2019 training course VTZ plynové Šamorín 2  Available
Školenie a skúšky na VTZ plynové pod vedením OPO Nitra od 7:30 v Šamoríne
13.2.2019 examination Heat pumps Šamorín 2  Available
Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá 13.2.2019 od 9.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z. v Šamoríne
14.2.2019 examination Heat pumps Šamorín 12  Available
Akredit.škol.3729 (4 dni) na tepelné čerpadlá 14.,15.,18.,19.2.2019 a skúška 20.2.2019 podľa zákona 309/2009 Z.z. Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
5.3.2019 examination F gases I, II Šamorín 2  Available
Aktualizačná skúška na kategórie I a II podľa Nar. 2015/2067/EU v Šamoríne
5.3.2019 training course F gases I, II Šamorín 2  Available
Aktualizačné školenie na kategórie I a II podľa Nar. 2015/2067/EU v Šamoríne