Ako hodnotiť TČ

Rodinné domy, tepelné čerpadlá a náklady na energie

29/4/2013, Ing. Luděk Klazar, PZP Komplet a.s. Opočno

ÚVOD

Trvalý růst cen energií vede stále častěji k otázce, jaký způsob vytápění volit, abychom snížili náklady na vytápění. Ukazuje se ale, že takto položená otázka není zcela správná a to ze dvou důvodů.

    *   I když potřeba tepla pro vytápění u převážné většiny současných rodinných domů představuje největší podíl z nároků na energie pro provoz rodinného domu, je podíl nákladů na vytápění zpravidla vždy menší než podíl energetických nároků. Náklady na...