Newspaper

Vyberte rok vydania: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Správy 3/2020

TeploZima
LEnergy
Pripravujeme - Chladiar Peter
Protokol o elektronickom hlasovaní z valného zhromaždenia Zväzu
Usmernenia pre chladiarov pred ochorením Covid 19
Snahy o kalibrácie teplomerov na chladiacom okruhu
Zo seminára o podporách veľkých i malých tepelných čerpadiel
Školenie a skúšky inštalatéra tepelných čerpadiel
Rekuperačné jednotky Dantherm od Klimavexu
Retrofit ventilátorov na kondenzačnej jednotke KlimaMarket
Vykurovanie, tepelné čerpadlá a CZT Decarb Cities vo Viedni Wien Energy, Semering
Diskusné stoly k dekarbonizácii miest a CZT Ponuka SOŠT ZM a základný kurz SZ CHKT
Konferencia IIR Compressors and Refrigerants
Konferencia Zväzu na STU v Bratislave
Alfaco informuje
Kovoslužba Sinop Alfa
Ivan Tárnok - I.T. servis
CS MTrade

Správy 2/2020

Coneco-Rácioenergia
Ivan Tárnok - I.T. servis
Pripravujeme valné zhromaždenie Zväzu v ExpoClube,
Zväz na Rácioenergii, lisované spoje, fixné detektory úniku
Školenie Leaklog v Šamoríne, kontroly citlivosti detektorov, vývevy
Oceníme zhodnotenie chladiva, recyklácia chladív
Zasadnutie predstavenstva, kontrola uznesení v.z., návrh rozpočtu
Skúšky na kategóriu I.
Grafická skúška na tablete štandardom Kovoslužba
Prečo podporujeme hodinový krok
KlimaMarket
Projekt Interreg_Geoplasma CE bol ukončený
Nulové alebo takmer nulové domy a tepelné čerpadlá
Aktualizačné školenia o inštaláciách tepelných čerpadiel
Techfórum Nitra s víziami vývoja v klimatizácii
Zákon o odpadoch – zmeny od 1.1. 2020
Usmernenie MŽP vo vzťahu ku evidencii zhodnotených chladív
Ponuka spoločností Arguss a Fecupral
Základný kurz a ceny chladív
Alfaco informuje 232
Sinop Alfa, ElektroKlima, LEnergy

Správy 1/2020

Pripravujeme školenia, zmenu názvu, kooptáciu, oznamovanie
Ponuka na spolu vystavovanie na Rácioenergii
160 rokov od narodenia Aurela Stodolu
Jubilant Vladimír Kubík
Z predstavenstva
Obsahy publikácií Zväzu
Inzercie 2019
Správa o ilegálnom obchode
Povinnosti prevádzkovateľov
Chladenie!2020, Ekoservis!2020, kalendár inzercií
ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom
Záznam zo Správnej rady CO CHKT
Teplo z výroby ľadu s chladivom CO2 v Montreale
Stav vývoja dvojfázových ejektorov
Ovládanie okruhov s ejektormi
Mokré ejektory v okruhoch s recirkuláciou
Glogal fact podporuje syntetické chladivá
Duál v SOŠT ZM a kurz v Šamoríne
Alfaco 230,231
Sinop
Alfa
Alfaco
LEnergy