RA4L

Real Alternatives sa snaží o obnovu projektu k alternatívnym chladivám

31/1/2023, PT, SZ CHKT

Aj keď krajiny ako Veľká Británia, Francúzsko, Belgicko, Holandsko, nordické krajiny a podobne si idú svojou cestou zabehnutých školení na CO2 a HC chladivá, krajín okolo REAL Alternatives projektu zásluhou Marca Buoniho sa stále schádzajú online a diskutujú progres v jednotlivých krajinách.

 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 1/2023