Spolupráca s EHPA

Štítok kvality TČ Stiebel Eltron

24/1/2012, Peter Tomlein

EHPA silnie

1/6/2009, Peter Tomlein

 Musíme investovať do využitia OZE

Na valnom zhromaždení EHPA 19.5. v Linci predseda Karl Ochsner skonštatoval za uplynulý rok 100 % nárast počtu členov (výrobcovia, výskumné, testovacie organizácie, asociácie) z 36 na 76. Je to dané ohromujúcim nárastom predaja TČ, ktorý neustále stúpa. Dá sa povedať, že kopíruje rast cien ropy, plynu. Keďže v tomto roku cena ropy, klesla, dá sa očakávať aj zmiernenie rastu počtu inštalácií TČ. Napriek tomu tajomník EHPA Thomas Nowak...

Tepelné čerpadlá, pre ktoré platí SPF > 1.15 * 1/ η budú započítané do prínosov z OZE

1/1/2009, Peter Tomlein

Európsky parlament 17.12.08 prijal stratégiu vyššieho využitia OZE, v ktorej aj vďaka veľkému úsiliu EHPA a EPEE, ale aj vďaka cieľom EÚ v rámci KEB 20x20x20 do rok 2020, plnohodnotne zaradil do stratégie OZE aj tepelné čerpadlá využívajúce teplo zo vzduchu, zeme a vody.

Hoci toto rozhodnutie je úplne logické, predchádzal tomu veľký odpor nielen politikov, ale i zástancov iných OZE. Tento odpor bol zlomený vďaka tomu, že tepelné čerpadlá prispievajú vďaka ich energetickej...

Komisia EHPA pre štítky kvality tepelných čerpadiel

1/1/2009, Peter Tomlein

 Zasadala 10.12. 2008 v Arsenal Viedeň

Štítky kvality tepelných čerpadiel potrebujeme zaznieva často z radov výrobcov a predajcov tepelných čerpadiel. Štítky kvality by mali byť ochranou pred nekvalitnými výrobkami. Krajiny Nemecko (D), Rakúsko (A) a Švajčiarsko (CH) na to prišli už dávnejšie. Vytvorili si normu DACH, podľa ktorej štítkovanie už vykonávajú. Postupne sa tento prístup presadil aj v EÚ. Bolo prijaté Rozhodnutie Komisie 2007/742/ES, podľa ktorého sa má štítkovanie...

Tepelné čerpadlá, ústrednou témou Chillventy

1/10/2008, Peter Tomlein

Jej nositeľom sa stala organizácia BWP - nemecký zväz pre tepelné čerpadlá, na čele ktorej stojí obchodný riaditeľ Karl Heinz Stawiarski. Vytvorili „dedinu priemyselných tepelných čerpadiel“ na ploche 400 m2, ktorú zamerali na aplikácie pre živnostníkov, verejných a priemyselných investorov, ktorí hľadajú možnosti znížiť energetickú náročnosť svojich budov. Ide samozrejme o náročnejšie aplikácie tepelných čerpadiel v porovnaní s tými, ktoré sa dnes už sériovo aplikujú pre...

Vzdelávacia komisia EHPA, právne úpravy v Nariadení využitia OZE

1/10/2008, Peter Tomlein

Zasadala pod vedením jej predsedkyne Dr. Brigity Bach 30. Októbra v Arsenal Viedeň. Komisia sa skladá z národných koordinátorov zodpovedných za certifikáciu inštalatérov tepelných čerpadiel podľa konceptu, ktorý vznikol v rámci projektu EK a EHPA prevzala na seba realizáciu. EHPA zároveň ponúka koordináciu úlohy zabezpečenia adekvátneho vzdelania vyplývajúcej z právnej úpravy Nariadenia o využití obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Táto úprava by mala byť schválená v EP ku...

Vzdelávacia komisia EHPA v Budapešti

1/3/2008, Peter Tomlein

Zasadala v historickej budove Geologického inštitútu postavenej v roku 1900. Geologický inštitút bol založený v polovici 19 storočia a v súčasnosti poskytuje potrebné údaje pre hodnotenie geologického potenciálu pre získanie geotermálneho tepla či už vysokoteplotného vhodného na priame energetické využitie alebo nízkoteplotné vhodné pre tepelné čerpadlá k zvýšeniu jeho teplotnej...

Európsky program certifikácie inštalatérov tepelných čerpadiel

1/9/2007, Peter Tomlein

Vzdelávacia komisia zložená z národných koordinátorov hodnotila súčasný stav implementácie certifikácie inštalatérov TČ podľa výsledkov projektu ukončeného v roku 2006. Koordinácia by teraz mala byť realizovaná cez EHPA – európsku asociáciu pre tepelné čerpadlá. Predsedom komisie je Dr. Brigitte Bach z Arsenal Viedeň, ktorá je zároveň podpredsedom EHPA. Súčasný stav realizácie v jednotlivých krajinách je veľmi rozdielny i vzhľadom na to, že v mnohých krajinách nemajú...

Program vzdelávania a certifikácie montérov a opravárov tepelných čerpadiel

1/2/2005, Peter Tomlein
Prihlásili sme sa ako pridružená krajina do projektu EÚ, ktorého cieľom je vytvoriť spoločnú základňu pre školenia a certifikáciu montérov a opravárov tepelných čerpadiel. Projektu sa zúčastňuje 7 krajín EÚ. Naštartovaný bol začiatkom roku 2004. Učebné texty by mali byť vypracované a oponované do septembra 2005 a prvé školenia lektorov by mali prebehnúť do konca roku 2005. Prvé školenia a certifikácie odborníkov na inštalácie
a servis tepelných čerpadiel podľa programu...