Dni energií na Slovensku 2015
Chillventa

Plní zákon č. 286/2009 Z.z. Vašu predstavu o tom, kto môže pracovať s F-chladivom?

Áno - úplne
Áno - ale mal by byť prísnejší
Áno - ale mal by byť dôslednejší
Nie - nerieši problém, kto môže pracovať s F-chladivami
Nie - nie je potrebné riešiť, kto môže pracovať s F chladivamiZobraziť výsledky

Viac ankiet

Oznamy

6. apr. – Leaklog 1.2.0: čo je nové | stiahnuť.
15. júl. – Novinka: Kurz na prácu s chladivami od roku 2016 ukončený školením a skúškou na kategórie I a II pokračuje aj v roku 2017. Na www.szchkt.org kliknite na žiadosti, F plyny, žiadosť na osvedčenie, vyplňte a vyberte kurz Z. Musíte mať prihlasovacie údaje.
10. apr. 2016 – Sprístupnili sme kalkulačku CO₂ ekvivalentu, ktorá je prispôsobená aj pre mobilné telefóny.
12. nov. 2015Učebnice pre členov Zväzu na celoživotné vzdelávanie
13. aug. 2015 – Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou príspevku na inštaláciu tepelných čerpadiel vďaka národnému projektu (SIEA) s názvom „Zelená domácnostiam". Viac informácií o výzvach na projekty nájdete na www.zelenadomacnostiam.sk, www.siea.sk
12. jan. 2015Sprievodca F‐plynmi – Praktická príručka na uplatnenie Nariadenia č. 517/2014/EU
12. dec. 2013 – Akreditované školenie a skúšky na tepelné čerpadlá podľa zákona a EHPA sa uskutoční v decembri 2017; pozrite nižšie medzi školeniami. Prihlásiť sa môžete kliknutím vpravo na žiadosti.
20. okt. 2009 – CO CHKT v zmysle poverenia č. 43657/2009 MŽP SR s platnosťou od 13. októbra 2009 vykonáva osvedčovanie odborných znalostí a certifikáciu odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 286/2009 Z.z.

27. dec.Záznam z 56. zasadnutia Slovenského výboru pre spoluprácu s IIR (SV IIR)
13. dec. 2015Cenník inzercií a kalendár podujatí
7. feb. 2013Kategórie použitia chladív v oznamovaní podľa zákona 286/2009 Z.z.

Najnovšie správy: Správy 3/2017

Fórum SZ CHKT

Diskusné fórum o certifikácii, vzdelávaní, programe Leaklog a iných činnostiach zväzu.

Hľadať na stránke

Hľadať firmu, odborníka, člena, alebo iné informácie

Mapa firiem

Nájdite sídlo 461 spoločností zo SR a ČR podľa zamerania na mape

Nadchádzajúce školenia a skúšky

Kliknutím na dátum otvoríte zoznam účastníkov skúšky.
Dátum Druh Typ Miesto Počet Voľné
24.4.2017 skúška F plyny I, II Rovinka 0  Voľné
Skúšky študenti 4.r. STU SjF
29.4.2017 skúška F plyny I, II STUR 0  Voľné
Skúšky kategórie I a II podľa Nar. 2015/2067/EU v Štúrove v maďarskom jazyku
29.4.2017 školenie F plyny I, II STUR 0  Voľné
Školenie na kategórie I a II podľa Nar. 2015/2067/EU v Štúrove v maďarskom jazyku
26.5.2017 skúška F plyny SF6 Rovinka 5  Voľné
SF6 skúška na UK v Bratislave a na TSÚ v Rovinke podľa Nar 2015/2066 a zákona 348/2015 Z.z.
26.5.2017 školenie F plyny SF6 Rovinka 5  Voľné
SF6 školenie na UK v Bratislave a na TSÚ v Rovinke
30.5.2017 školenie F plyny Z Rovinka 0  Voľné
Základný kurz na prácu s halogénovanými chladivami
22.6.2017 školenie F plyny II Zlaté Moravce 3  Voľné
Školenie na kategóriu II podľa Nar 303/2008/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach
23.6.2017 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Zlaté Moravce 6  Voľné
Skolenie na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim podľa Nar 303 a 307/2008/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach
23.6.2017 skúška F plyny II Zlaté Moravce 4  Voľné
Skolenie na kategóriu II podľa Nar 303/2008/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach
23.6.2017 školenie F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Zlaté Moravce 9  Voľné
Školenie na kategóriu II podľa Nar 303 a 307/2008/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach
9.11.2017 školenie F plyny I, II Rovinka 4  Voľné
Školenie na kategórie I,II v Rovinke
10.11.2017 školenie F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Rovinka 0  Voľné
Školenie na kategórie Mobklim, kategórie III,IV, I-S v Rovinke
10.11.2017 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Rovinka 0  Voľné
Skúška na kategórie Mobklim,III, IV v Rovinke
10.11.2017 skúška F plyny II Rovinka 0  Voľné
Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067 a zákona 348/2015 Z.z. v Rovinke
11.11.2017 skúška F plyny I Rovinka 5  Voľné
Skúška podľa Nar. 2015/2067/EU a zákona 348/2015 Z.z. na kategóriu I v Rovinke
7.12.2017 skúška Tepelné čerpadlá Rovinka 0  Voľné
Akredit.škol.3729 (4 dni) na tepelné čerpadlá 7.- 12.12.2017 a skúška 13.12.2017 podľa zákona 309/2009 Z.z.
ZSVTS 25 rokov
slovakia

Súhlasíte s potrebou riešiť nakladanie s F chladivami zákonom?

Áno - úplne
Áno - čiastočne
Nie – je zbytočný
Nie – nerieši podstatu problému
Nie - nie je potrebné daný problém riešiť zákonomZobraziť výsledky

Viac ankiet