Dni energií na Slovensku 2015

Oznamy

27. okt. – A.2. podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky, okrem územných obvodoch okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:
1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
11. nov. 2018 – Leaklog 2.0: čo je nové | stiahnuť.
10. okt. 2018 – SV IIR – Slovenský výbor IIR reprezentuje Slovenskú republiku v medzivládnej organizácii IIR Medzinárodný inštitút pre chladenie so sídlom v Paríži so zameraním na základný, aplikovaný výskum a vzdelávanie v celom rozsahu využívania veľmi nízkych a nízkych teplôt.
17. feb. 2018Nová adresa a telefónne číslo SZ CHKT a CO CHKT.
14. nov. 2017Septembrové vydanie VTS news.
10. apr. 2016 – Sprístupnili sme kalkulačku CO₂ ekvivalentu, ktorá je prispôsobená aj pre mobilné telefóny.
12. nov. 2015Učebnice pre členov Zväzu na celoživotné vzdelávanie
13. aug. 2015 – Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou príspevku na inštaláciu tepelných čerpadiel vďaka národnému projektu (SIEA) s názvom „Zelená domácnostiam". Viac informácií o výzvach na projekty nájdete na zelenadomacnostiam.sk, siea.sk
12. jan. 2015Sprievodca F‐plynmi – Praktická príručka na uplatnenie Nariadenia č. 517/2014/EU
20. okt. 2009 – CO CHKT v zmysle poverenia č. 43657/2009 MŽP SR s platnosťou od 13. októbra 2009 vykonáva osvedčovanie odborných znalostí a certifikáciu odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 286/2009 Z.z.

Fórum SZ CHKT

Diskusné fórum o certifikácii, vzdelávaní, programe Leaklog a iných činnostiach zväzu.

Hľadať na stránke

Hľadať firmu, odborníka, člena, alebo iné informácie

Mapa firiem

Nájdite sídlo 646 spoločností zo SR a ČR podľa zamerania na mape
 

Nadchádzajúce školenia a skúšky

Kliknutím na dátum otvoríte zoznam účastníkov skúšky.
Dátum Druh Typ Miesto Počet Voľné
28.11.2020 skúška F plyny I, II Štúrovo 1  Voľné
Aktualizačná skúška podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku
28.11.2020 školenie F plyny I, II Štúrovo 1  Voľné
Aktualizačné školenie podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku
28.11.2020 školenie F plyny I, II Štúrovo 25  Voľné
Školenie na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU v maďarskom jazyku v Štúrove
28.11.2020 skúška F plyny I, II Štúrovo 25  Voľné
Skúška na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU v maďarskom jazyku v Štúrove
30.11.2020 skúška F plyny I 1  Voľné
Komisionálne preskúšanie na F plyny kat. I.
30.11.2020 skúška Tepelné čerpadlá Šamorín 6  Obsadené
Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.
2.12.2020 skúška Tepelné čerpadlá 6  Obsadené
Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.
4.12.2020 skúška F plyny MobKlim Šamorín 2  Obsadené
Test
8.12.2020 skúška Tepelné čerpadlá 2  Voľné
Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.
10.12.2020 skúška Tepelné čerpadlá Šamorín 28  Obsadené
Akredit.školenie 3729 (4 dni) na tepelné čerpadlá 10. - 11.12.2020 a 14. - 15. 12. 2020 a skúška 16. 12. 2020 podľa zákona 309/2009 Z.z. Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
16.12.2020 skúška Tepelné čerpadlá Šamorín 7  Voľné
LEN pre inštalatérov s vypršanou platnosťou Osvedčenia - Aktualizačná skúška na TČ
16.12.2020 skúška Tepelné čerpadlá Šamorín 1  Voľné
Opakovaná skúška EHPA na Tepelné čerpadlá
21.12.2020 skúška Tepelné čerpadlá 4  Voľné
Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.
15.1.2021 skúška Tepelné čerpadlá 0  Voľné
Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.
18.1.2021 skúška Tepelné čerpadlá 0  Voľné
Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.
25.1.2021 skúška Tepelné čerpadlá 2  Voľné
Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.
28.1.2021 školenie F plyny I, II Šamorín 36  Obsadené
Školenie na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU (28. - 29. 1. a 4. 2. 2021) v Šamoríne
1.2.2021 skúška Tepelné čerpadlá 0  Voľné
Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.
3.2.2021 školenie RealAlt4Life Šamorín 0  Voľné
Real alternatives 4 life, praktické školenie 3. - 4. 2. 2021 na prírodné chladivá v Šamoríne, ul. Vicenzy 2209/8A
3.2.2021 skúška RealAlt4Life Šamorín 0  Voľné
Real alternatives 4 life, praktická skúška na prírodné chladivá v Šamoríne, ul. Vicenzy 2209/8A
4.2.2021 skúška F plyny II Šamorín 11  Voľné
Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
5.2.2021 skúška F plyny I Šamorín 33  Obsadené
Skúška na kategóriu I podľa Nar 303/2008 a zákona 348/2015 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
8.2.2021 skúška Tepelné čerpadlá 0  Voľné
Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.
11.2.2021 skúška Tepelné čerpadlá Šamorín 10  Voľné
Akredit.školenie 3729 (4 dni) na tepelné čerpadlá 11. - 12.2.2021 a 15. - 16. 2. 2021 a skúška 17. 2. 2021 podľa zákona 309/2009 Z.z. Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
22.2.2021 skúška Tepelné čerpadlá 0  Voľné
Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.
24.2.2021 školenie F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Šamorín 10  Voľné
Školenie na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim autoklimatizácie podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ
24.2.2021 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Šamorín 10  Voľné
Skúška na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim autoklimatizácie podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ
25.2.2021 školenie F plyny I, II Šamorín 36  Obsadené
Školenie na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU (25. - 26. 2. a 5. 3. 2021) v Šamoríne
4.3.2021 školenie RealAlt4Life I Šamorín 0  Voľné
Real alternatives 4 life, praktická skúška 4. - 5.3.2021 na prírodné chladivá v Šamoríne, ul. Vicenzy 2209/8A
4.3.2021 školenie RealAlt4Life I Šamorín 0  Voľné
Real alternatives 4 life, praktické školenie 4. - 5.3.2021 na prírodné chladivá v Šamoríne, ul. Vicenzy 2209/8A
5.3.2021 skúška F plyny II Šamorín 7  Obsadené
Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
6.3.2021 skúška F plyny I Šamorín 29  Obsadené
Skúška na kategóriu I podľa Nar 303/2008 a zákona 348/2015 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
8.4.2021 skúška F plyny Šamorín 1  Voľné
Školenie na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU (8. - 9.4. a 16. 4. 2021) v Šamoríne
15.4.2021 skúška RealAlt4Life Šamorín 0  Voľné
Real alternatives 4 life, praktická skúška 4. - 5.3.2021 na prírodné chladivá v Šamoríne, ul. Vicenzy 2209/8A
15.4.2021 školenie RealAlt4Life Šamorín 0  Voľné
Real alternatives 4 life, praktické školenie 4. - 5.3.2021 na prírodné chladivá v Šamoríne, ul. Vicenzy 2209/8A
16.4.2021 skúška F plyny II Šamorín 0  Voľné
Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
17.4.2021 skúška F plyny I Šamorín 1  Voľné
Skúška na kategóriu I podľa Nar 303/2008 a zákona 348/2015 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
10.5.2021 školenie VTZ plynové Šamorín 5  Voľné
Školenie a skúšky na VTZ plynové pod vedením OPO Nitra od 7:30 v Šamoríne