Vykurovanie

Tepelné čerpadlá spolupracujú s fotovoltaikou

2.10.2020, PT, SZ CHKT

Tepelné čerpadlá spolupracujú s fotovoltaikou

Lepšia spolupráca je v režime chladenia

Kombinácia TČ so SK a FV

Je možná. Nie je však ideálna ani po stránke ekonomickej ani energetickej. Kombináciou TČ a SK sa síce dosiahne zvýšenie energetickej efektívnosti, ale len odpovedajúco COP, ktoré prínos SK degraduje. Kombináciou FV a TČ, ktoré v zime kúri a najmä v lete chladí sa dá, i keď nie ideálne, FV systém zatiaľ najlepšie využiť. Kombinácia TČ s hybridným...

ELEKTRIZUJÚCA BUDÚCNOSŤ S TEPELNÝMI ČERPADLAMI

2.10.2020, PT, SZ CHKT

ELEKTRIZUJÚCA BUDÚCNOSŤ S TEPELNÝMI ČERPADLAMI

Istota do roku 2050

 

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., SZ CHKT Šamorín, www.szchkt.org

Príbeh elektriny zaznamenáva neustály pokles emisií CO2ekv na vyrobenú kWh elektrickej energie. Na Slovensku sa už podľa Slovenských elektrární blížime ku hodnote 100 g, ktorá sa bude ďalej znižovať. Vyrobené teplo tepelnými čerpadlami je tak v súčasnosti zaťažené len 35 g CO2 na kWh tepla. Existuje teda istota, že vykurovaním s...

Nahradíme Vašu klimatizáciu?

21.7.2020, Vydali: Nórsky zväz VKE. NOVAP,...