Chladenie

EHPA porady sú online

2.10.2020, PT, SZ CHKT

EHPA porady sú online

EHPA má vytvorené pracovné skupiny pre štítkovanie kvality, ekodizajn, F plyny, hlučnosť, skúšobníctvo, právne, technické normy a tiež pre národné európske asociácie. Väčšinu komisií obsadzujú výrobcovia tepelných čerpadiel. Zväz sa zúčastňuje stretnutí národných asociácií pre tepelné čerpadlá, ktoré na jednej strane diskutujú ako lobovať za tepelné čerpadlá a  tiež s akými problémami sa pri realizácii stretávajú a ako...

ABC otázky pre šikovného chladiara

2.10.2020, PT, SZ CHKT

ABC otázky pre šikovného chladiara

Test abc

 

Paradoxy tepelných čerpadiel sú:

  1. Ak nahradíme pomocou iného technického zariadenia (napr. solárneho kolektoru) 3 kWh z výkonu TČ, pri COP=3 ušetríme len 1 kWh elektrickej energie, ale voči plynovému kotlu s účinnosťou 0,9 až 3,3 kWh tepelnej energie
  2. Ak nahradíme pomocou iného technického zariadenia (napr. solárneho kolektoru) 3 kWh z výkonu TČ, pri COP=3 ušetríme len 3 kWh elektrickej energie, ale voči plynovému kotlu...

ZBERAČ CHLADIVA A PODCHLADENIE

2.10.2020, PT, SZ CHKT

ZBERAČ CHLADIVA A PODCHLADENIE

Doc. Ing. Peter Tomlein, Ph.D., SZ CHKT Šamorín

 

Optimálne množstvo chladiva v chladiacom okruhu sa mení v závislosti od tepelnej záťaže, regulovaného výkonu kompresora a prevádzkových podmienok pri reverzácii chladiaceho cyklu alebo pri štarte pri veľmi nízkych vonkajších teplotách. Mnoho chladiacich okruhov je z týchto dôvodov vybavených zberačom chladiva za kondenzátorom na vysokotlakej strane. V praxi to znamená, vplyv na...

O požiarnej bezpečnosti s horľavými chladivami

2.10.2020, PT, SZ CHKT

O požiarnej bezpečnosti shorľavými chladivami

Príďte na STU, SjF 14. januára 2021

 

Nehorľavé chladivá nahrádzajú horľavé s nízkym GWP. Čo to znamená z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb je často diskutovanou témou. Z jednej strany sa dá konštatovať, že požiarne riziko sa významne nezvyšuje na druhej strane do budovy vedieme rúrky s horľavým chladivom a tak je nutné dodržať vyhlášku 94/2004 Z.z.  najmä §§ 75 a 92 odsek 4. Týka sa to...

Medzinárodná servisná konferencia - sprievodný program 4.

2.10.2020, PT, SZ CHKT

Jedinečná možnosť navštíviť fakultu apoznať jej možnosti

STU Bratislava – Strojnícka fakulta - Ústav energetických strojov a zariadení

Strojnícka fakulta v Bratislave bola prvou strojníckou fakultou na Slovensku. Za obdobie svojej existencie získala významné postavenie medzi technickými fakultami na Slovensku, ale aj v zahraničí. Svedčí o tom aj fakt, že na oslavách 70. výročia participovali účastníci zo 14 štátov.

Ústav združuje malé a veľké...

Medzinárodná servisná konferencia - sprievodný program 3.

2.10.2020, PT, SZ CHKT

Bratislavská kaviareň s bustami odsochára Messerschmidta

Múzeum nežnej revolúcie

Spomienka na geniálne dielo sochára Messerschmidta

Bratislavská kaviareň nesie vo svojom mene meno slávneho barokového sochára Messerschmidta. Jeho meno a dielo je známe po celom svete. Málokto však vie, že jeho najslávnejšie dielo Charakterové hlavy vytvoril a dokončil - v Bratislave neďaleko od kaviarne. Messerschmidtov príbeh je príbehom geniálneho sochára 18. storočia. Býval pôvodne...

Medzinárodná servisná konferencia - sprievodný program 2.

2.10.2020, PT, SZ CHKT

Bratislavská reštaurácia medzi najlepšími v Európe

Kto nebol v Bratislavskej reštaurácii - Flag Ship nepozná Bratislavu!

Má vlastný kláštorný pivovar! Tmavý kláštorný ležiak Ivan 14°na pípe!

Bratislavská reštaurácia sa v rebríčku najlepších európskych reštaurácií ocitla na 80. mieste