Chladenie

AKO VYPOČÍTAŤ COP, EER, SCOP A SEER PRE MULTISPLIT - časť 3.

19.10.2022, PT, SZ CHKT

Diskusia k výsledným SPF a SCOP 

Počet hodín podľa vonkajších teplôt pre Bratislavu je nižší ako podľa normy STN EN 14825 a podľa Nariadenia 811/2013/EÚ Tým sa pre Bratislavu zodpovedajúco zníži aj SCOP až do 10 %. 

Podobne pri výpočte SPF pre rôzne klimatické oblasti na Slovensku podľa Normy STN EN 15316 4-2 sa SPF budú líšiť vzhľadom na rozdielne počty hodín a ich rozloženie vo zvolených zásobníkoch. V rámci Slovenska  pre hodnotené lokality Bratislava,...

AKO VYPOČÍTAŤ COP, EER, SCOP A SEER PRE MULTISPLIT - časť 2.

19.10.2022, PT, SZ CHKT

Výpočet COP, EER, SCOP a SEER

Je rovnaký ako pri normálnej delenej jednotke. Popis výpočtu sezónnych vykurovacích a chladiacich súčiniteľov SCOP, SEER je podľa normy STN EN 14 511, 14825.

 

Vždy je však potrebné rozlišovať medzi:

EER                 chladiaci súčiniteľ (nominálny, deklarovaný, nameraný, ...)

COP               vykurovací súčiniteľ (nominálny, deklarovaný, nameraný, ...)

SEER               sezónny chladiaci súčiniteľ  podľa normalizovaného...

AKO VYPOČÍTAŤ COP, EER, SCOP A SEER PRE MULTISPLIT - časť 1.

19.10.2022, PT, SZ CHKT

Pri úvahách o zaradení tepelných čerpadiel do dotačného systému obnovy budov, sa objavil problém výpočtu COP, EER, SCOP a SEER pre voliteľné zostavy multisplitov. K vonkajšej jednotke sa môžu pripájať rôzne typy vnútorných jednotiek s rôznymi výkonmi podľa návodu od výrobcu väčšinou maximálne do 5 kusov.

            Pre takto navolené zostavy je potrebné vypočítať podľa normy STN EN 14511 COP pre návrhovú a deklarované teploty -10, -7, 2, 7, 12oC pri...

Tradičné preteky na motokárach počas konferencie

18.10.2022, PT, SZ CHKT

Hala MAX 6o v Bratislave na Vajnorskej 27.10. 17:00-19:00

Indoor a outdoor

"Vzrušenie z jazdy nemôžete opísať, musíte ho zažiť"

"Správny reflex a reakcia na šmyk zachraňuje životy"

 

Motokárovú halu pokrstili "MAX 60", keďže náš život je meraný časom: hodinami, minútami a sekundami. Hodina má 60 minút, minúta 60 sekúnd. Dráha v novej hale je postavená tak, aby sa jazdila pod 60 sekúnd. Oficiálne najväčší a najmodernejší motokárový areál s požičovňou pre verejnosť na Slovensku na ploche viac ako 17 540 m2! 

 

Maximálny komfort vo Svetovom merítku s krytou halou na ploche 5490 m2 a vonkajšou dráhou na ploche 5950 m2, s vlastnou parkovacou plochou a vlastnou prístupovou cestou pre návštevníkov o rozlohe 6 100 m2.

Motokáry v hale MAX 60 sú s dôrazom na bezpečnosť, s možnosťami voľby výkonu, nastaviteľnými polohami posedu a  na batériový pohon s elektromotorom.

 

Autobusom z Pontoonu do haly Max 60 a späť

  • 16:30 Pontoon – hala Max 60
  • 18:15 Hala Max 6 – Pontoon na spoločenský program Summitu TČ